Zboj

História:

Obec sa prvýkrát spomína v daňovom súpise z roku 1567. Na budove kultúrneho domu je umiestnená pamätná tabuľa rodákom - Petrovi Lodijovi (1764-1829), filozofovi, prekladateľovi a básnikovi, prvému dekanovi Petrohradskej univerzity a  známemu rozprávkarovi Michalovi Pustajovi (1858-1944).

Všeobecné údaje:

Poloha:

Bukovské vrchy

Nadmorská výška:

356 m n. m. (stred obce), 1188 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti:

  • NKP – drevený kostol sv. Mikuláša biskupa z roku 1706 prevezený v roku 1966 do skanzenu v Bardejove

  • vojenský cintorín z 1. sv. vojny (203 vojakov)

  • prícestný kríž z roku 1896

  • pamätná doska Petrovi Lodijovi a Michalovi Pustajovi (na budove kultúrneho domu)

Kontakt:

OcÚ Zboj, 067 68 Zboj
tel.: 057 / 769 4116
e-mail: obeczboj@stonline.sk

Fotografie